Stichting lezen en schrijven

“In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Mensen van wie je het niet direct verwacht en aan wie je het ook niet altijd kunt zien.” 

Doel van de campagne van Stichting Lezen en Schrijven is de bewustwording van laaggeletterdheid bij een breder publiek te vergroten. Met de landelijke bewustwordingscampagne ‘Eén van deze mensen…’ richt Stichting Lezen en Schrijven zich op het herkennen van signalen van laaggeletterdheid. 

In opdracht van Amsterdams bureau The Brand Department maakten wij social video content die onderdeel was van een grotere campagne: korte filmpjes, social media advertenties, abri’s en een radiospot. De campagne is erop gericht om het onderwerp en daardoor bewustwording vooral dichterbij de hoogopgeleide groep Nederlanders brengen.

Stichting lezen en schrijven

Waarom moeilijk doen, als het samen kan.